Lichtjesbijeenkomst 2 november/ Herdenken overledenen

Jaarlijks op Allerzielen – 2 november – worden de overledenen herdacht op de Algemene begraafplaats in Odijk. Dit is een gelegenheid om stil te staan bij de overledenen op een manier die aansluit bij de samenleving van nu. Een herdenking, die geïnspireerd is vanuit een katholieke traditie (vanaf de 14e eeuw), maar die thans aansluit op een moderne wijze van herinneren.

De Lichtjesbijeenkomst staat open voor iedereen die geïnteresseerd is. Nabestaanden zijn dan in de gelegenheid – om samen met andere dorpsgenoten – even stil te staan bij hun overledene(n). Het maakt niet uit waar de overledenen begraven of gecremeerd zijn. Op de begraafplaats is namelijk ook een monumentje met de tekst:

“Gedenken we onze dierbaren die elders rusten”

Dit monumentje is financieel tot stand gekomen mede dankzij de Stichting Vrienden van het Witte Kerkje. Voor de aanvang van de Lichtjesbijeenkomst worden ter plekke brandende lichtjes uitgereikt.

Vanaf de parkeerplaats zal met brandende lichtjes in processie de begraafplaats worden opgaan. Er wordt stilgestaan bij en gebeden voor de overledenen. Daarnaast bestaat er gelegenheid om – uitsluitend op verzoek – graven en urnenplaatsen te laten zegenen.

Allerzielenviering H. Nicolaaskerk

Meestal is aansluitend aan de Lichtjesbijeenkomst op Algemene begraafplaats de Allerzielenviering in de H. Nicolaaskerk, Sint Nicolaaslaan 1 in Odijk. Aansluitend aan deze viering is er gelegenheid een kopje koffie/thee te drinken in de dagkerk.

Aanvangstijden Lichtjesbijeenkomst en Allerzielenviering

De Lichtjesbijeenkomst en de Allerzielenviering worden georganiseerd vanuit de H. Nicolaaskerk in Odijk. Om 18.00 uur start het ontvangst voor de lichtjesbijeenkomst gevolgd door de processie om 18.15 uur. Na de processie zal de avond vanaf 19.00 uur voortgezet worden in de H. Nicolaaskerk met de Allerzielenviering.