Welkom bij Algemene Begraafplaats Odijk

Begraven en cremeren zijn geen onderwerpen die dagelijks ter sprake komen. Toch raakt iedereen, vroeg of laat, betrokken bij een begrafenis of crematie. Op deze website vindt u de belangrijkste informatie over wat de mogelijkheden zijn rond begraven op de Algemene Begraafplaats van Odijk.

Algemene gedenkplek
Realisatie klokkenstoel
Contact

Graftekens en grafbeplantingen

Graftekens mogen uitsluitend worden aangebracht onder voorwaarden dat:

 1. de afmetingen maximaal zijn bij een:
  • grafruimte: lang 180 cm, breed 90 cm en hoog 100 cm
  • kindergraf: lang 75 cm, breed 50 cm en hoog 60 cm
  • urnenkelder: lang 51 cm, breed 51 cm en hoog 3 cm
  • urnenmuur: lang 46 cm, breed 46 cm en hoog 3 cm
 2. Er geen verf wordt gebruikt, anders dan voor letters of daarmee gelijk te stellen tekens.
 3. Met toestemming heeft van de beheerder.

Graftekens bij graven dienen op palen van 200 cm lengte, 20 cm van af het voetpad te worden geplaatst.

Beplanting dient binnen de afmetingen (200 x 130 cm) van het betreffende graf te blijven en mag bovendien niet uit houtige gewas bestaan. De hoogte mag maximaal 100 cm bedragen.

Inscripties of teksten op grafteken mogen niet storend of grievend zijn.

Deze voorschriften behoren bij artikel 18 t/m 20 van het Beheersregelement van de Stichting Algemene Begraafplaats Odijk, vastgesteld op 17 maart 2004.

Tarieven

Alle kosten i.v.m. graftekens, waaronder alle beschadigingen, vernielingen en diefstal van deze tekens, zijn voor rekening van de rechthebbende (nabestaanden).

Wanneer in een (urnen-)graf een tweede bijzetting heeft plaatsgevonden wordt de lopende termijn van het grafrecht afgebroken en gaan de 20 jaar grafrechten opnieuw in. De verstreken jaren vanaf de eerste bijzetting worden dan in rekening gebracht.

Bij beëindiging van het grafrecht word niet terug betaald.

 • Graf delven € 581 ,-

 • Bijzetting graf (incl. delven) € 409,-

 • Plaatsingskosten urn € 380,-

 • Bijzetting 2e urn € 231,-

 • Grafrechten 20 jaar € 1840,-

 • Urnen grafrechten 20 jaar € 1132,-