Mededelingen Algemene Begraafplaats Bunnik

Bunnik,  20 juni 2016

Mededeling voor bezoekers en/of

rechthebbenden van de graven

Grafbeplanting

Op verschillende graven is de begroeiing erg royaal waardoor het andere graven overwoekert en hinderlijk is bij de het groenonderhoud..

Wij verzoeken u de beplanting binnen de grafruimte te houden en overtollig groen weg te snoeien. De toegestane hoogte is 1 meter en de beplanting moet binnen de afmetingen van het graf blijven.

Grind

Bij een grafmonument is grind alleen toegestaan binnen de afmeting van het graf en niet rondom en tussen de graven. De ruimte tussen en rond de graven wordt onderhouden door de beheerder.

Op die plaatsen waar grind en beplanting rondom de graven in slechte staat van onderhoud is of hinderlijk is bij het groenonderhoud zullen we dit verwijderen.

Grafmonumenten

Er zijn verschillende grafmonumenten die erg scheef liggen of diep weggezakt zijn. Als u dit wilt laten corrigeren kunt u contact opnemen met de beheerder. Als meerdere mensen gelijk opdracht geven kan het voor een redelijk tarief uitgevoerd worden.

Telnr: beheerder 06-30655751

Met vriendelijke groet,

Bestuur Stichting Algemene Begraafplaats Odijk

(Beheerder Algemene Begraafplaats Bunnik)

DD 3-1-2023: Willen de rechthebbende van de onderstaande graven contact opnemen met de beheerder van de Algemene Begraafplaats Bunnik: 06-30655751
Of mailen naar: info@algemenebegraafplaatsodijk.nl

Grafnummer
5-358 Gaikhorst Gosen
Gaikhorst-Bos Jannetje Johanna
5-395 Moerland-Kroese N.L.
Grafnummer
3-157
(2022)
Kortem Augusta, Jantiena
5-832
(2022)
Zalm van der, Johannes Marinus
Zalm van der – Oosterga, Johanna